• Zadzwoń: +48 515240687
 • English

Strona główna

Test 1 pytania!!! Test 1 pytania!!! Test 1 pytania!!!
Intelligent
Question

Test 1 pytania!!!

Nasza unikalna metodyka to
przeprowadzenie testu jednego pytania,
który dostarcza wiedzy o jakości współpracy
w zespołach i między zespołami, daje
wskazówki do poprawy procesów i standardów.

Jakie korzyści przyniesie IQ?

Metodyka testu jednego pytania

opiera się na założeniu, iż komunikacja jest kluczowym elementem sprawdzającym jakość działania całej organizacji. Z punktu widzenia działania organizacji, jeśli komunikacja jest niewystarczająco sprawna, wówczas też nie możemy mówić o sprawności przebiegu procesów produkcyjnych, sprzedażowych, organizacyjnych, serwisowych, logistycznych.

I zarazem jeśli występują problemy przebiegu w/w procesów, wówczas komunikacja również jest zakłócona. Wniosek wynikający z takiego widzenia procesów organizacyjnych oznacza, że komunikacja i procesy są ze sobą silnie powiązane. Jeśli jedno źle działa, to drugie również.

Dowiedz się więcej
Analiza danych

Analiza danych

…, jednak z zebranych danych najczęściej nie wynika wprost co jest problemem, gdzie i kto lub jaki dział generuje problemy (ryzyka)…

Działy HR

Działy HR

Zazwyczaj działy HR dysponują wieloma rozbudowanymi testami, badającymi procesy komunikacji, które zbierają ogromną ilość i różnorodność danych...

Wnioski

Wnioski

… Prowadzi się mnóstwo spotkań i debat i często przez wiele miesięcy nie wypracowuje się działań naprawczych.

Skąd pomysł na test 1 pytania?

Pod przewodnictwem dr Dariusza Tarczyńskiego z Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości opracowaliśmy program, w którym przy pomocy jednego pytania uzyskujemy wprost informacje o poziomie zaburzeń procesu komunikacyjnego w poszczególnych działach i pomiędzy ludźmi wewnątrz komórek, a zarazem informacje o jakości i sprawności przebiegu procesów organizacyjnych w Firmie.

Jak podpowiada nasze doświadczenie, trudno działom HR uzyskać ogląd n.t. napięć pomiędzy pracownikami czy działami oraz wychwycić miejsca generujące problemy organizacyjne w firmie, zwłaszcza jeżeli firma liczy powyżej 200 pracowników.

Skąd pomysł na test 1 pytania? Skąd pomysł na test 1 pytania? Skąd pomysł na test 1 pytania?

Na co należy zwrócić uwagę?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić poziom komunikacji i zakłócenia w procesach komunikacji. Naprawa procesów komunikacji to początek zmian, które przyniosą bezpośrednie korzystne rezultaty dla prosperowania i rozwoju Firmy. Raport z przeprowadzonego badania będzie zawierał między innymi informacje o:
 • Ilości pracowników, którzy wzięli udział w badaniu
 • Ilości przeprowadzonych ankiet
 • O pracownikach, którzy wskazali, iż nie współpracują z różnymi osobami, pomimo, iż ze struktury organizacyjnej wynika, iż powinni współpracować ze sobą
 • Średniej ocenie poziomu komunikacji całej firmy
 • Informacje o tzw. „wąskich gardłach”
 • Informacje o dobrym współdziałaniu między działami i współpracownikami
 • Informacje o indywidualnych napięciach między pracownikami
 • Informacje o naturalnych i nieformalnych liderach
 • Informacje o osobach, które mogą sprawiać problemy, z którymi komunikacja jest utrudniona
 • Informacja o pracownikach nieasertywnych
 • Ogólna informacja o ocenie poszczególnych działów
Nasza oferta
Na co należy zwrócić uwagę? Na co należy zwrócić uwagę? Na co należy zwrócić uwagę?
Czego dowiesz się po przeprowadzeniu testu?

Określając poziom komunikacji w Firmie
jesteśmy w stanie:

Komunikacja
Komunikacja

IQ pozwala określić ogólny poziom komunikacji w Firmie a zatem i sprawność działania całej organizacji

Naprawa błędów
Naprawa błędów

IQ lokalizuje czynniki zapalne, tzw. „wąskie gardła” oraz podpowiada jak znaleźć kierunki naprawy błędów w standardach i procesach i udrażnia miejsca hamujące rozwój firmy

Rozwój kadry
Rozwój kadry

IQ pomoże wskazać najlepszych ludzi w organizacji, w których rozwój warto inwestować

Usprawnienie
Usprawnienie

Wyeliminować lub przeszkolić i usprawnić działanie osób mających problemy w komunikacji i/lub zarządzaniu ludźmi

Skąd pomysł na Test 1 pytania?

Przez wiele lat prowadzenia rozmów biznesowych, szkoleń i warsztatów

miałem doskonałą sposobność obserwacji procesów jakie zachodzą w organizacjach i przedsiębiorstwach na różnych poziomach zarządzania. Okazuje się, że w każdej organizacji czy firmie, niezależnie od wielkości, branży czy  specyfiki zarządzania , kluczowym elementem sprzężonym ze sprawnością   wszelkich zachodzacych w niej procesów jest komunikacja. A to oznacza, że gdy w przedsiębiorstwie pojawiają się problemy  lub  nie osiąga oczekiwanych wyników, podstawową czynnością powinna być  analiza procesów komunikacyjnych - od komunikacji indywidualnej między pracownikami, po komunikację  w zespołach i między działami, oraz z kadrą kierowniczą.

Spektrum wiedzy którą pozyskamy w ten sposób daleko wykracza poza obszar zwykłej , codziennej komunikacji . To punkt wyjścia dla wyboru i zastosowania narzędzi naprawczych.

dr Dariusz Tarczyński, CEO
Oferta handlowa

Wybierz swój plan, skofiguruj IQ

55zł*
Plan platynowy

Ilość badanych osób:

powyżej 1000

60zł*
Plan złoty

Ilość badanych osób:

od 201 do 500

65zł*
Plan srebrny

Ilość badanych osób:

od 101 do 200

75zł*
Plan brązowy

Ilość badanych osób:

od 1 do 100

* Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie zgodnie z kursem walut w NBP

Opinie naszych klientów

Test jednego pytania dostarczył zaskakująco precyzyjnych informacji na temat zespołu i roli jego członków, a czytany wraz z opisem poszczególnych pozycji raportu dał Zarządowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących relacji wewnątrz zespołu. Jedno pytanie, dziesiątki odpowiedzi.

Renata Bem
Renata Bem
członek Zarządu , zastępca dyrektora generalnego UNICEF

  Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem treść polityki prywatności, zawierającej informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych, a także związane z nimi prawa. Oświadczam, że rozumiem cel zgody i że udzielam jej dobrowolnie.

  Aby rozpocząć z nami współprace należy skontaktować się poprzez formularz rejestracyjny

  lub pod numerem telefonu

  +48 515 240 687